FANDOM


*********************************************************
*                            *
* TOTO JE NEBEZPEČNÉ A MŮŽE TO POŠKODIT VÁŠ FOTOAPARÁT. *
*   POKUD SE ROZBIJE, USCHOVEJTE SI OBĚ ČÁSTI.    *
*                            *
*********************************************************

Pokud to pro Vás není přijatelné, přestaňte číst a smažte tento software dříve, než se Vás zmocní pokušení vyzkoušet jej na Vašem fotoaparátu.

English | Česky | Deutsch | Dutch | Español | Français | Italiano | Română | Russian | 简体中文 | 日本語

Důležité informace Edit

 • Paměťové karty EyeFi nebudou fungovat; budete muset použít karty SD / SDHC / SDXC.
 • Pokud máte spustitelnou (bootovatelnou) SD kartu a ve Vašem fotoaparátu nastavený příznak BOOTDISK (jež instalační program nastavuje) a přitom nemáte na paměťové kartě soubor AUTOEXEC.BIN, fotoaparát SE NESPUSTÍ! Zasekne se, dokud nevyndáte baterii.
 • Pokud fotoaparát přestane reagovat, rychle vyndejte baterii. V opačném případě může být ARM procesor v prudké smyčce a rychle se rozpálit. Vaše baterie se vybije a Váš LCD displej by mohl vykazovat změnu barev.
 • Máte-li pochybnosti, vyndejte baterii a fotoaparát restartujte.
 • A pamatujte, že tento software může poškodit nebo zničit Váš fotoaparát.

Úvod Edit

Jsou dva způsoby, jak na DSLR Canon spustit vlastní kód:

 1. Použitím aktualizačního procesu s .fir souborem, který musí být digitálně podepsán.
 2. Použitím příznaku „bootdisk“ spolu se spustitelnou (bootovatelnou) kartou: soubor autoexec.bin musí být načten a spuštěn. Tento soubor nemusí být podepsán, ale ve fotoaparátu musí být nastaven příznak „bootdisk“.

První instalace Edit

Krok 0. Stažení Edit

Krok 1. Připravení Vašeho fotoaparátu Edit

 • Plně nabijte Vaši baterii.
 • Oddělejte z Vašeho fotoaparátu všechna příslušenství (jako např. bateriový grip nebo externí blesk)
 • Ujistěte se, že máte pro první instalaci obyčejnou SD/SDHC kartu (SDXC nebude fungovat).
 • Ujistěte se, že máte čtečku SD karet; připojením fotoaparátu přes USB kabel není možné zkopírovat soubory pro Magic Lantern.
 • Pokud není verze firmwaru ve Vašem fotoaparátu shodná s tou, kterou vyžaduje Magic Lantern, aktualizujte jej:
  • pro Canon 500D / T1i / Kiss X3: aktualizujte na firmware 1.1.1
  • pro Canon 550D / T2i / Kiss X4: aktualizujte na firmware 1.0.9
  • pro Canon 60D: aktualizujte na firmware 1.1.0
  • pro Canon 600D / T3i / Kiss X5: aktualizujte na firmware 1.0.1
 • Přetočte otočný volič režimu focení na Manual (M) (550D, 600D) nebo Bulb (B) (60D)
 • Obnovte tovární nastavení fotoaparátu (Vymazat všechna nast.fotoap., na žáložce Nastavení 3 (žlutá) )

Krok 2. Instalace Edit

BootdiskEnabled
 • Zformátujte SD kartu ve fotoaparátu (Nízkoúrovňové form., na záložce Nastavení 1 (žlutá) ).
 • Rozbalte všechny soubory z Magic Lantern zip archivu na SD kartu.
 • Spusťte proces Aktualizace firmwaru; spusťte fotoaparát a vyberte Ver. firmwaru 1.x.x na záložce Nastavení 3 (žlutá).
 • Instalační program (ml-*.fir) provede dva úkony:
  • Povolí příznak BOOTDISK v NVRAM zavoláním funkce EnableBootDisk() z firmwaru Canon. Toto je jediná trvalá změna ve Vašem fotoaparátu, která může být jednoduše vrácena (viz. Odinstalování ML z fotoaparátu).
  • Udělá kartu spustitelnou (bootovatelnou) tím, že na ni zapíše řetězce BOOTDISK a EOS_DEVELOP, jak je uvedeno na stránce Bootdisk.
 • Jakmile uvidíte zelenou potvrzovací obrazovku, restartujte Váš fotoaparát. Hotovo.

Instalace Magic Lanternu na jiné karty Edit

 • Používáte-li karty SD/SDHC, můžete jednoduše zopakovat Krok 2 pro každou kartu, na níž chcete používat Magic Lantern.
 • Používáte-li karty SDXC nebo byste raději přeskočili aktualizaci firmwaru a připravili všechny Vaše karty v PC, můžete nakopírovat soubory ML na kartu a učinit ji spustitelnou (bootovatelnou) za pomoci zvláštní utility: EOScard pro Windows, MacBoot pro Mac nebo make_bootable.sh pro použití v terminálu Macu/Linuxu.

Aktualizace Magic Lanternu Edit

 • Přidejte si tuto stránku (Unified#Downloads) do záložek a pravidelně kontrolujte aktualizace.
 • Pro instalaci novější verze jen rozbalte soubory s Magic Lanternem na Vaši SD kartu a přepište jimi ty staré.

Odinstalování Magic Lanternu Edit

Neprovádějte pouze vymazání souborů Magic Lanternu z karty! Pokud to uděláte, fotoaparát při spuštění zamrzne a Vy budete muset vyndat baterii ven.

Odinstalování ML z jedné karty Edit

 • Zformátujte kartu ve Vašem fotoaparátu a restartujte jej. Váš fotoaparát při použití této karty načte originální firmware.

Odinstalování ML z fotoaparátu Edit

BootdiskDisabled
 • Za použití karty s Magic Lanternem spusťte proces Aktualizace firmwaru a postupujte podle instrukcí na obrazovce. Pro potvrzení této akce musíte po 3 sekundy podržet namáčknuté tlačítko spouště.

Řešení problémů Edit

 • Podívejte se, zda jsou všechny kryty zavřené. Fotoaparát se nespustí, pokud je některý z krytů pro SD kartu nebo baterii otevřen!
 • Pokud se fotoaparát nespustí (vypadá mrtvý), vyjměte baterii a paměťovou kartu. Pak vložte baterii zpět a zkuste fotoaparát spustit bez karty. Potom vložte do fotoaparátu naformátovanou kartu a zkuste jej spustit bez Magic Lanternu. Pouze pokud jste si jisti, že je fotoaparát v pořádku, můžete se pokusit zjistit, co je s Magic Lanternem v nepořádku.
 • NIKDY nenechávejte připravenou kartu bez fungujícího souboru autoexec.bin; pokud to uděláte, okamžitě vyndejte baterii, vypnutí fotoaparátu nestačí !!!
 • Podívejte se po odpovídajícím problému do systému pro sledování chyb; pokud nemůžete najít řešení, vytvořte nové hlášení o chybě (anglicky).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.